Trang nhất
 
 
Thông tin-Sự kiện
 
 
Kỹ Thuật Chăn Nuôi
 
 
Thông Tin Chăn Nuôi
 
 
Gương Mặt
 
 
Thông Tin Thị Trường
 
 
Hỏi - Đáp
 
 
Thư Giãn
 
 
Rao Vặt
 
Kỹ Thuật Chăn Nuôi
> Dinh dưỡng
11/11/2022 13:54:03
Ảnh hưởng của các sản phẩm lên men từ Bacillus licheniformis và enramycin đến tình trạng kháng kháng sinh và hệ vi sinh vật tại manh tràng của gà thịt


Tóm tắt nghiên cứu

Tình trạng đ kháng kháng sinh đã trở thành một vấn đề toàn cầu, do đó, việc sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi với mục đích hỗ trợ tăng trưởng đã bị cấm tại nhiều quốc gia. Sản phẩm probiotic từ Bacillus licheniformis là một giải pháp thay thế  tiềm năng cho kháng sinh trong việc hỗ trợ nâng cao năng suất cho gia cầm.

Nhờ vào kĩ thuật giải trình tự gen, nghiên cứu này đã kiểm tra những ảnh hưởng của các sản phẩm lên men từ B. licheniformis (BLFPs) và  enramycin đến thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột và sự phân bố của các gen đ kháng kháng sinh của vi sinh vật trong manh tràng của gà thịt 35 ngày tuổi. 

Tổng cộng có 144 gà trống,  giống Ross 308, 1 ngày tuổi được phân bổ vào 4 lô thí nghiệm như sau: lô có khẩu phần cơ bản (Lô đối chứng-control [gọi tắt là lô C]), lô có khẩu phần cơ bản bổ sung enramycin với tỉ lệ 10 mg/kg thức ăn (lô E), lô có khu phn cơ bn b sung BLFPs với tỉ lệ 1 g/kg thức ăn (lô L), và  lô có khu phn cơ bn b sung BLFPs vi t l 3g/kg thc ăn (lô H), với 6 lồng mỗi lồng nuôi 6 con gà cho mỗi lô thí nghiệm.

Kết quả cho thấy rằng độ đa dạng alpha (độ phong phú và đồng đều) của các loài vi khuẩn manh tràng cao hơn ở lô H khi so sánh với lô C. Phép phân tích thành phần chính (Principal coordinate analysis) của hệ vi sinh và thành phần gen đề kháng kháng sinh cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các mẫu ở manh tràng của các lô thí nghiệm. Trong thành phần dưỡng chấp ở manh tràng,  độ phong phú của các chủng vi khuẩn hoạt động có liên quan đến các sản phẩm probiotic như  Lactobacillus crispatus và Akkermansia muciniphila, cao hơn ở lô H khi so với các lô thí nghiệm còn lại. Ở các lô thí nghiệm sử dụng  enramycin làm gia tăng mức độ biểu hiện của các gen đề kháng bao gồm peptide (bcrA), glycopeptide (vanRI), và  lincosamide (lsaE) nhưng cản trở sự biểu hiện của các gen đề kháng khác như aminocoumarin (parY) và pleuromutilin (TaeA). Ở các lô thí nghiệm sử dụng BLFP (1 and 3 g/kg) làm giảm mức độ biểu hiện của các gen đề kháng bao gồm aminoglycoside (ANT(6)-Ib), streptogramin (vatB), và  peptide (ugd) nhưng làm tăng mức độ biểu hiện của các gen đề kháng như macrolide (efrA) và aminocoumarin (novA). Độ phong phú của các gen đề kháng với peptide  của  Bacteroides spp. thấp hơn ở lô H khi so với lô C. Đ phong phú của các gen kháng lincosamide của  Lactobacillus spp. trong lô E cao hơn so với các lô thí nghiệm khác.

Những kết quả này đã chứng minh rằng  việc bổ sung 3g BLFPs/kg thức ăn và sử dụng enracmycin sẽ có hiệu quả tác động lên cấu trúc của hệ vi sinh manh tràng rất khác biệt. Song song đó, việc sử dụng 2 sản phẩm bổ sung  này cũng làm thay đổi sự phân bố của các gen đề kháng một loại kháng sinh cụ thể, có  trong hệ vi sinh vật manh tràng của gà thịt.

Ying-Chu Chen, Yu-Hsiang Yu, Bacillus licheniformis–fermented products and enramycin differentially modulate microbiota and antibiotic resistome in thCác tin khác :
Trang:   1  2  

Công ty Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 6, Hưng Thái 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: (08) 5410. 3615 - Fax: (08) 5410 3573 - Email: heo@heo.com.vn
©Copyright 2015 by Công ty Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt
®Công ty Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt giữ bản quyền nội dung trên website này
Số lượt truy cập: stats counter